Dokumenty

Program profilaktyki Przedszkola nr 1 w Pelplinie... więcej>>

 

Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015... więcej>>

 

Plan zajęć otwartych w roku szkolnym 2014/2015... więcej>>

 

Plan zajęć grup przedszkolnych... więcej>>

 

pliki do pobrania w formacie PDF, aby je odczytać wymagana jest instalacji na komputerze programu do czytania plików "pdf" np. Adobe Reader.

 

 

 Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

11.09.2014

 • Zebranie organizacyjne Dyrektora ZKiW nr 1 w Pelplinie z rodzicami

 • Spotkania wychowawców grup z rodzicami

  - wybór Rady Rodziców w grupie

  - zapoznanie z planem pracy dydaktyczno wychowawczym

  - sprawy organizacyjne

 • Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców
  - wybór Prezydium Rady Rodziców
  - przedstawienie planu pracy Przedszkola nr 1 w Pelplinie na rok szkolny 2013/2014

 

16.10.2014

 • Dzień otwarty Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o uczniach.

 

13.11.2014

 • Zebrania wychowawcy grupy z rodzicami – diagnoza wstępna

 

11.12.2014

 • Dzień otwarty Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o uczniach.

 

21.01.2015

 • Zebrania wychowawców grup 3 - 6 latków z rodzicami – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I semestr w roku szkolnym 2014/2015

 

 

19.03 2015

 • Dzień otwarty

 

15.04. 2015

 • Zebrania wychowawców grup z rodzicami 3- 6 latków
 • Diagnoza końcoworoczna 5 - 6 latków - przekazanie rodzicom/ prawnym opiekunom informacji pisemnej o gotowości szkolnej dziecka

 

28.05.2015

 • Zebranie Dyrektora ZKiW nr 1 w Pelplinie z rodzicami – przedstawienie projektu organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016

 

28.05.2015

 • Spotkanie Dyrekcji ZKiW nr 1 z Radą Rodziców - podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców roku szkolnym 2014/2015