Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna pani Hanna Wodzikowska (gabinet mieści się na parterze)

godziny pracy:

poniedziałek:7.30-14.30

wtorek: 7.30-14.30

środa: 11.30-14.30

czwartek:11.30-14.30

piątek: 7.30-13.30

 

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 

1)       wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych: uczniowie klas III podst. V, I GIMN.

 

2)       kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

 

3)       czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

 

4)       sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

 

5)       udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; Dziennik Ustaw Nr 208 — 14854 — Poz. 1376

 

6)       doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

 

7)       edukacja w zakresie higieny jamy ustnej;

 

8)       8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I—VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

 

9)       udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

10)   przygotowanie oraz udział w badaniach uczniów klas sportowych.

 

STRONA GŁÓWNA