Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa

klasa I A – pani Wiesława Szulkowska

klasa II A   – pani Hanna Stopa
klasa II B   – pani Kinga Jaworska

klasa II C   – pani Anna Sak

klasa II D   – pani Emilia Piekarska

klasa III A  – pani Agata Grzonka

klasa III B  – pani Magdalena Łobocka
klasa III C  – pani Grażyna Kupczyk i pani Anna Bonin - Wygocka

klasa III D  – pani Natalia Ciesielska

 klasa IV A – pani Hanna Bugajska
klasa IV B – pani Małgorzata Matysiak

klasa V A   – pani Elżbieta Łaga
klasa V B   – pani Alicja Habas

klasa VI A  – pani Renata Kosecka
klasa VI B  – pani
Brygida Rojek i pani Magdalena Grzonka

 

 Gimnazjum

klasa I A – pani Anna Szczygeł
klasa I B – pani Izabela Janeczek

klasa II A  – pani Ewa Wohlert
klasa II B  – pani Hanna Ciesielska

klasa III A  – pani Dorota Błędzka
klasa III B  – pani Bożena Babicz