Nauczyciele przedmiotów

Dyrektor Szkoły - pani Lucyna Bielińska

Zastępca Dyrektora - pani Elżbieta Rozkwitalska

Zastępca Dyrektora - pani Justyna Badziąg

Pani Bożena Babicz - nauczyciel języka polskiego, historii i wos


Pani Justyna Badziąg - nauczyciel wdż


Pani Magda Bibrzycka - wychowawca świetlicy, nauczyciel w-f

Pani Lucyna Bielińska - nauczyciel wdż i przedmiotów artystycznych

Pani Marzenna Blum - nauczyciel matematyki

 

Pani Izabela Błaszczak - nauczyciel pedagog

Pani Dorota Błędzka - nauczyciel przyrody i biologii

Pani Anna Bonin - Wygocka - nauczyciel wspomagający

Pani Hanna Bugajska - nauczyciel języka angielskiego


Pani Hanna Ciesielska - nauczyciel języka polskiego

 

Pani Natalia Ciesielska - edukacja wczesnoszkolna


Pan Wiktor Czyżewski - nauczyciel wychowania fizycznego

 

Pani Karolina Dysarska - nauczyciel wspomagający

 

Pani Agata Grzonka - edukacja wczesnoszkolna

 

Pani Magdalena Grzonka - nauczyciel wspomagający

Pani Alicja Habas - nauczyciel matematyki

Pani Izabela Janeczek - nauczyciel języka polskiego

Pani Kinga Jaworska - edukacja wczesnoszkolna

Pan Jacek Kaszowicz - nauczyciel wychowania fizycznego

 

Pan Michał Kaszowicz - nauczyciel wychowania fizycznego

Pani Renata Kosecka - nauczyciel chemii i przyrody

Pani Grażyna Kupczyk - edukacja wczesnoszkolna

 

Ksiądz Piotr Lipkowski - nauczyciel religii

 

Pani Elżbieta Łaga - nauczyciel języka angielskiego

 

Pani Magdalena Łobocka - edukacja wczesnoszkolna


Pani Małgorzata Matysiak - nauczyciel języka angielskiego

Pani Marzenna Modrzejewska - nauczyciel logopeda


Pan Karol Mrozek - nauczyciel wychowania fizycznego


Pani Magdalena Myszka - psychologPani Emilia Piekarska - edukacja wczesnoszkolna

 

Pani Elżbieta Rozkwitlska - nauczyciel geografii


Pani Brygida Rojek - nauczyciel plastyki, techniki, edb, języka angielskiego

 

Pan Jarosław Rynas - nauczyciel wychowania fizycznego


Pani Anna Sak - edukacja wczesnoszkolna
 

Pani Julita Solecka - nauczyciel języka polskiego

 

Pani Anna Sroka - nauczyciel języka angielskiego

 

Pani Hanna Stopa - edukacja wczesnoszkolna

 

Pani Anna Szczygeł - nauczyciel religii i informatyki

Pan Zbigniew Szczygeł - nauczyciel religii

Pan Damian Szmyt - nauczyciel wychowania fizycznego

Pani Wiesława Szulkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

Pani Barbara Szumacher - nauczyciel pedagog

Pan Zenon Szumacher - nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki

Pani Aleksandra Szynalewska - nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych

Pani Alicja Watkowska - nauczyciel wychowania fizycznego i regionalnego

Pan Grzegorz Watkowski - nauczyciel wychowania fizycznego

 

Pani Ewa Wohlert - nauczyciel języka niemieckiego, historii i wos

 

Pani Aleksandra Zielińska - nauczyciel pedagog


Pan Dawid Żygowski - nauczyciel wychowania fizycznego