Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

                               (terminy mogą ulec zmianie)
- 7 września 2016 r. - zebranie rodziców

- 20 października 2016 r. - dzień otwarty

- 17 listopada 2016 r. - zebranie rodziców
- 15 grudnia 2016 r.- zebranie rodziców
- 12 stycznia 2017 r. - zebranie rodziców
- 16 marca 2017 r. - dzień otwarty i zebranie dla rodziców uczniów klas III gimnazjum
- 27 kwietnia 2017 r. - zebranie rodziców
- 25 maja 2017 r. - zebranie rodziców

- 25 maja 2017 r. - spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców