Patron szkoły

Rok 1999 zapisał się w sposób szczególny w historii naszego miasta
i naszej szkoły. 6 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Pelplin. Cała społeczność naszego miasta przygotowywała się do tego wydarzenia przez wiele miesięcy, podejmując wiele inicjatyw, które upamiętniłyby to wyjątkowe wydarzenie.


Jedną z takich inicjatyw było rozpoczęcie starań o nadanie imienia
Jana Pawła II naszej szkole. 6 czerwca 1999 roku podczas pamiętnej wizyty w Pelplinie Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił tablicę pamiątkową, która została przekazana szkole. Od tej chwili Gimnazjum
nr 1 w Pelplinie nosi imię papieża Jana Pawła II.
W 2004 roku papież Jan Paweł II zostaje patronem Szkoły Podstawowej.