Historia szkoły

 • Historia naszej szkoły zaczyna się w 1880 roku, kiedy to został oddany do użytku budynek szkoły przy ulicy Sambora. Obecnie w gmachu tym mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystego poświęcenia budynku w dniu 16 października 1880 roku dokonał ks. Szotowski.
  Z dokumentów wynika, że w budynku tym mieściła się czteroklasowa szkoła i cztery mieszkania dla nauczycieli i ich rodzin. W szkole nauczano w języku niemieckim. Klasy były bardzo liczne, sięgające 50 uczniów. Dla przykładu podać należy, iż w 1910 roku ilość dzieci uczących się w szkole wynosiła 531 (klasa Ia - 43 uczniów, Ib - 32 uczniów, klasa II 75 uczniów, klasa III - 70 uczniów, klasa IV -
  84 uczniów, klasa V 87 uczniów, klasa VIa - 64 uczniów , klasa VIb - 66 uczniów). Pierwszymi nauczycielami, o których nam wiadomo byli m. in. Pan Martin Ruchniewski, pan Leon Pawłowski,
  pani Melania Laszewski i pan Makowski, który w późniejszych latach zostaje dyrektorem placówki.
  Po odzyskaniu niepodległości przywrócono do szkoły nauczanie w języku polskim. W okresie międzywojennym szkołą kierowali: p Makowski, pan Józef Piontek, pan Wacław Niklas.
Pierwsza siedziba naszej szkoły
 • Pierwsze lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nie są zbyt szczegółowo udokumentowane
  w kronikach historycznych. Jednak wiadomo, że w okresie międzywojennym, w szkole uczyli miedzy innymi: pan Antoni Sass, pani Kazimiera Delewska, pani Ludwika Lisewska, pani Józefa Lisewska,
  pan Czesław Pozorski, pan Wacław Niklas, pani Wanda Lewrenc - Niklas, pani Sylwia Arendt,
  pan Ludwik Redzimski, pan Jaskulsk, pan Antoni Przystalski, pan Krajnik, pan Metz, pani Nierzwicka, pan Rapior.
Grono pedagogiczne, zdjęcie prawdopodobnie z roku 1929. Siedzą od lewej:Józefa Lisewska, Józef Piontek, p. Baranowska. Stoją od lewej: p. Krajnik, W. Lewrencówna (później Niklas), p. Raczkiewiczówna, (?), p. Nierzwicka, L. Redzimski.
 • W czasie II wojny światowej Niemcy masowo niszczyli inteligencję polską. Dotknęło to również naszych nauczycieli. W lesie szpęgawskim zamordowano państwa Wandę i Wacława Niklasów. Tragiczny los spotkał też pana Ludwika Redzimskiego, który zginął zamordowany w Katyniu. Po wojnie w październiku 1966 roku odsłonięto uroczyście usytułowany przed gmachem szkoły obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą jak wówczas napisano ofiarom hitlerowkich Niemiec.

 

Pomnik nadal stoi na tym samym miejscu. Dziś budynek jest siedzibą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną pod kierownictwem pana Zygmunta Koniecznego. Po jego tragicznej śmierci w 1951 roku na stanowisko kierownika powołano pana Stanisława Przystalskiego, który kierował szkołą do momentu objęcia przez niego stanowiska Inspektora Oświaty. Jego stanowisko zajął p. Henryk Klimek, który prowadził placówkę do momentu powołania go na zastępcę dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pelplinie, w roku 1974. Kierownictwo w latach 1974 - 1978 przejmuje p. Józef Wasiuk. Ciągle rosnąca liczba uczniów spowodowała przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 1 z ulicy Sambora do większego gmachu, na ulicę Świerczewskiego (obecnie ks. Bpa Dominika), w którym mieściło się Liceum Ogólnokształcące. Przez rok obie szkoły funkcjonowały w jednym budynku. Dyrektorem obu placówek był p. Jerzy Szczepański.
Druga siedziba "Jedynki". Zdjęcie wykonano w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie 6 czerwca 1999 r.
 • W 1979 roku dyrektorem Szkoły Nr 1 ponownie został p. Henryk Klimek. Dążeniem ówczesnych władz szkolnych i samorządowych było wybudowanie nowej, przestronnej szkoły. Działania te powiodły się dopiero po wielu latach. W 1992 roku dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty nowego budynku szkolnego .
Akt erekcyjny podpisali i wmurowali: J.E. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga, ówczesny wojewoda gdański p. Maciej Płażyński, Burmistrz Miasta p. Jerzy Sykutera, kurator p. Danuta Kledzik oraz Dyrektor szkoły p. Henryk Klimek
 • W 1994 dyrektorem „Jedynki” zostaje p. Józef Wasiuk. Za jego kadencji zostaje zakończona budowa szkoły. 26 listopada 1999 r. oddano uroczyście do użytku nową salę gimnastyczną, a w październiku 2001 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego gmachu szkoły.
Rok szkolny 2001/2002 zaczynamy od przeprowadzki do nowej szkoły
 • 6 czerwca 1999 roku podczas pamiętnej wizyty w Pelplinie Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił tablicę pamiątkową, która została przekazana szkole. Od tej chwili Gimnazjum nr 1 w Pelplinie nosi imię papieża Jana Pawła II. W 2004 roku tego samego patrona wybiera Szkoła Podstawowa nr 1.
 • 4 i 5 czerwca 2005 roku szkoła świętowała jubileusz 125-lecia istnienia. Przygotowania do tego wydarzenia i obchody jubileuszu były czasem wyjatkowym, który pozwolił nam na nowo odkryć historię naszej szkoły. Z tej okazji szkole nadano również sztandary.
 • 19 czerwca 2009 r. pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę długoletniego Dyrektora szkoły pana Józefa Wasiuka. Pan Józef Wasiuk z Pelplinem związał swoje zawodowe i prywatne życie. Przez 44 lata edukował kolejne pokolenia pelpliniaków, z czego przez 35 lat pracował w pelplińskiej "Jedynce", najpierw jako wicedyrektor, potem dyrektor szkoły. Nowym Dyrektorem została pani Lucyna Bielińska.
 • 1 września 2011 roku decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w struktury organizacyjne naszej placówki włączone zostało Przedszkole nr 1 w Pelplinie. Od tej pory stanowimy Zespół Kształcenia
  i Wychowania nr 1 w Pelplinie
  .