Dokumenty szkoły

 

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Pelplinie więcej>>

 

 • Statut Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pelplinie więcej>>

 

 • Plan pracy Zespołu Kształcenia i Wychowania w roku szkolnym 2014-2015 więcej>>

 

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania więcej>>

 

 • Regulamin oceniania zachowania uczniów więcej>>

 

 • Regulamin klas sportowych z Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie więcej>>

 

 • Regulamin działalnosci Rady Pedagogicznej wiecej>>

 

 • Regulamin działalnosci Rady Rodziców wiecej>>

 

 

 • Program profilaktyczny dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 więcej>>

 

 • Program profilaktyczny dla gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 więcej>>

 

 • Program wychowawczy szkoły na rok szkolny 2014/2015 więcej>>