Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie - wprowadzenie

Nauczanie, to dla nas coś więcej, niż tylko przekazywanie wiedzy. Naszym głównym celem jest rozbudzenie w uczniach pasji do zdobywania wiedzy i nauki. 

 

Fundamenty misji naszej szkoły:

  • Rozwój umiejętności naukowych i społecznych uczniów przy zapewnieniu im możliwości niezależnego rozwoju
  • Zachęcanie uczniów do wyznaczania sobie rozsądnych celów i wspieraniu ich w pokonywaniu przeszkód, które pojawią się na drodze ich realizacji
  • Umożliwienie uczniom opracowania swojego własnego programu nauki
  • Wspieranie uczniów w najtrudniejszym okresie przejścia do dorosłego życia